Strona główna
Władze związkowe
Członkowie zarządu
Placówki oświatowe w gminie
Oddziały powiatu krośnieńskiego
Porady prawne
Awans zawodowy
Aktualności
Sekcja PAiO
ZSIP

38-440 Iwonicz Zdrój
ul. Piwarskiego 19

tel. / fax
   (0-13) 435-07-38
   (0-13) 435-03-26

e-mail:
zoznpiwonicz@interia.pl
 


OBCHODY JUBILEUSZU STULECIA ZNP

Termin obchodów 12 listopada 2005 r.

 

Przebieg uroczystości

 

Msza Święta w intencji pracowników oświaty.

Kościół Parafialny w Iwoniczu-Zdroju

Mszę Świętą odprawił ks. mgr Ryszard Płatek

Ewangelię czyta kol. M. Włodarczyk

Część oficjalna w sali kina ,,Wczasowicz''

Powitanie gości i uczestników oraz przemówienia okolicznościowe

Przedstawiciele Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w Rzeszowie /od prawej: kol. Ryszard Grędys - prezes okręgu, członek ZG; kol. Jan Osikowicz - wiceprezes, członek ZG; kol. Józef Mierzwa - przew OKR; kol. Andrzej Kurek - dyrektor OUPIS/

W imieniu władz powiatowych gratulacje i życzenia uczestnikom uroczystości przekazał Starosta Krośnieński: Pan Zbigniew Braja

W imieniu władz samorządowych życzenia przekazał zastępca Wójta w Miejscu Piastowym Pan Wojciech Lorens.
 

Zarówno Pan Starosta jak i Pan Wójt otrzymali pamiątkowe medale wybite na okoliczność 100 - lecia ZNP.

Nowo przyjęci członkowie ZNP otrzymali legitymacje członkowskie z rąk kol. Ryszarda Grędysa - prezesa OP ZNP  oraz kol. Jana Osikowicza - wiceprezesa OP ZNP w Rzeszowie.

Koleżanka Czesława Drozd - przewodnicząca OS PAiO w Iwoniczu Zdroju - uhonorowana została ,,Złotą Odznaką ZNP. /odznakę wręczyli kol. R. Grędys i J. Osikowicz/.

Serdeczne gratulacje!

Na koniec części oficjalnej głos zabrał Prezes Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie kol. Ryszard Grędys, który przekazał gratulacje wyróżnionym i życzenia uczestnikom uroczystości.

Część oficjalną prowadzili: kol. Stanisława Gawlik - prezes oddziału w Miejscu Piastowym oraz kol. Andrzej Ceglarz - prezes oddziału w Iwoniczu-Zdroju.

Prowadzący uroczystość odczytali również listy gratulacyjne przesłane przez:

  1. Kol. Sławomira Broniarza - prezesa ZNP.

  2. Pana Stanisława Rusznicę - Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

  3. Pana Piotra Komornickiego - Burmistrza Iwonicza-Zdroju.

Część artystyczna. Sala kina ,,Wczasowicz''

 Nad przygotowaniem i przebiegiem części artystycznej czuwała kol. Agata Rajchel - prezes Ogniska ZNP przy Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu Zdroju.

Część artystyczną poprowadził  

Pan Jerzy Adamik

nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Lubatowej.

Część artystyczną uświetnił swoim występem znakomity tenor Pan Marek Wiatr /fotografia z lewej/ - wykonując dla uczestników uroczystości kilka arii operowych oraz jego uczeń Pan Konrad Borek, /fotografia z prawej/ który wykonał kilka piosenek z ,,Piwnicy pod baranami''.

Grupa ,,ORFF BAND'' 

ze Szkoły Podstawowej w Lubatowej 

pod kierownictwem Jerzego Adamika przedstawiła wersje instrumentalne utworów klasyki światowej.

Grupa taneczna ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu pod kierownictwem Pani Ewy Rygiel w czasie prezentacji tańców współczesnych.

Ogromną sympatię publiczności zyskał wokalista Maciek Lewandowski - uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.

 ,,Gdzie jesteś Mały Książę gdzie...?''

 

W inscenizacji przedstawionej przez uczniów Społecznego Gimnazjum w Targowiskach ,,Mały Książę'' odnalazł swoją ukochaną ,,Różyczkę''.

 

,,Różyczki'' z Targowisk w tańcu współczesnym.

18 00 - 6 00

Spotkanie towarzyskie Sala Domu Ludowego w Iwoniczu
 

 

© 2004 Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Iwoniczu Zdroju.