Strona główna
Władze związkowe
Członkowie zarządu
Placówki oświatowe w gminie
Oddziały powiatu krośnieńskiego
Porady prawne
Awans zawodowy
Aktualności
Sekcja PAiO
ZSIP

38-440 Iwonicz Zdrój
ul.Piwarskiego 19

tel. / fax
   (0-13) 437-54-30
   (0-13) 435-07-38 w 49

e-mail:
zoznpiwonicz@interia.pl
   iwonicz@znp.edu.pl
 


ODDZIAŁOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

Zarząd Sekcji

w kadencji 2006 - 2010

Funkcja Nazwisko i Imię Placówka/Adres
Przewodniczący kol. Barbara Dufrat ZSG-H w Iwoniczu-Zdr.
Wiceprzewodniczący kol. Renata Szczukiewicz ZS w Iwoniczu
Sekretarz kol. Grażyna Jacykiewicz Przedszkole w Iwoniczu Zdroju
 
 

Zarząd Sekcji

w kadencji 2002 - 2006

Funkcja Nazwisko i Imię Placówka/Adres
Przewodniczący kol. Czesława Drozd Lubatowa 10; tel 43 512 49
Wiceprzewodniczący kol. Renata Szczukiewicz ZS w Iwoniczu
Sekretarz kol. Grażyna Jacykiewicz Przedszkole w Iwoniczu Zdroju
 

Aktualności pracy sekcji

 •  30. 06. 2004 r.  kol. C. Drozd uczestniczyła w naradzie przewodniczących sekcji PAiO zorganizowanej przez Okręgową Sekcję PAiO w Rzeszowie.
 • 22.11.2004 r. prezes ZO kol. A. Ceglarz odbył rozmowę ze Starostą Krośnieńskim Panem Zbigniewem Brają na temat waloryzacji płac dla PAiO za rok 2004 i 2005. Niestety brak środków finansowych spowodował pominięcie wspomnianej grupy pracowniczej w roku 2004.
 • decyzją zarządu  z dnia 17 grudnia 2004 r. kol. G. Zając oraz kol. C. Drozd oddelegowane zostały jako przedstawiciele zarządu oddziału do pracy w komisji d.s. regulaminów wynagradzania przy Radzie Gminy w Iwoniczu Zdroju,
 • w grudniu 2004 r. kol. A. Ceglarz i kol. C. Drozd uczestniczyli w naradzie zorganizowanej przez ZOP ZNP w Rzeszowie dotyczącej sytuacji pracowników administracji i obsługi,
 • W dniu 2.03.05 w Krośnie odbyła się narada prezesów oddziałów, przewodniczących sekcji PAiO i księgowych poświęcona sprawom prowadzenia przez oddziały polityki finansowej oraz zmianom w prawie pracy. Przy okazji narady wiceprezes okręgu kol. Jan Osikowicz odbierał sprawozdania finansowe za rok 2004. Sprawozdanie oddziału ZNP w Iwoniczu-Zdroju zostało przyjęte.
 • W dniu 11.03.2005 r. odbyło się zebranie członków zarządu sekcji. Tematem zebrania było omówienie spraw bieżących pracy sekcji oraz problematyka wdrożenia waloryzacji płac za 2004 i 2005 r. Z ramienia zarządu oddziału w zebraniu uczestniczył kol. A. Ceglarz - prezes ZO.
 • W dniu 27.03.2005r w siedzibie PZO ZNP w Rzeszowie odbyła się narada przewodniczących sekcji PAiO Okręgu Podkarpackiego. W naradzie uczestniczyła kol. C. Drozd - przewodnicząca OS PAiO.
 • Kol./kol. Barbara Dufrat i Renata Szczukiewicz zostały wybrane jako delegaci na konferencję oddziałową.
 • Kol. Barbara Dufrat wybrana została delegatem na konferencję okręgową w Rzeszowie.
 • 13 września 2006 r. kol. Barbara Dufrat uczestniczyła jako delegat w obradach okręgowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej PAIO w Rzeszowie.
 • 11 grudzień 2006 r. wystąpienie zarządu sekcji z pismem do Rady Gminy w Iwoniczu-Zdroju w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych gminy Iwonicz-Zdr. Z odpowiedzi Rady Gminy wynika, że minimalne płace zostaną zachowane.
 • W lutym 2007 r. przewodnicząca OS PAiO Barbara Dufrat uczestniczyła w szkoleniu w Rzeszowie. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa rachunkowego.
 • 18 marca 2007 r. w czasie rozmów w siedzibie Rady Gminy w Iwoniczu-Zdroju przedstawiciele ZNP postawili wniosek aby rada podjęła działania zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników AiO placówek oświatowych gminy. Wyrażamy nadzieję, że po 10 "chudych" latach wspomniana grupa zawodowa wreszcie otrzyma podwyżki płac.
 
 
 

© 2004 Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Iwoniczu Zdroju.
Projekt i wykonanie A. Ceglarz, A. Kucia.